2024-04-30

Kallelse till årsstämma i OncoZenge AB (publ)

Aktieägarna i OncoZenge AB (publ), org.nr 559261-9968 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 31 maj 2024 klockan 14:00 hos Advokatfirman Schjødt på Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 13:30.

Läs hela

2024-04-30

OncoZenge anlitar Anna Asplind som Fas 3 Programledare

Stockholm, Sweden – April 26 2024 – OncoZenge AB (publ), ett ledande läkemedelsföretag som utvecklar BupiZenge™, en innovativ, icke-opioidbaserad behandling för oral smärta, meddelar idag att Anna Asplind anlitas som Fas 3 Programledare.

Läs hela

2024-04-30

OncoZenge AB publicerar årsredovisning för 2023

STOCKHOLM, SVERIGE – 26 april 2024 – OncoZenge AB (publ), ett ledande läkemedelsföretag som utvecklar BupiZenge™, en innovativ, icke-opioidbaserad behandling för oral smärta, publicerar härmed årsredovisningen för 2023.

Läs hela

2024-04-30

OncoZenge publicerar rapport om BupiZenge™ och otillfredsställda medicinska behov

Stockholm, Sweden – April 25 2024 – OncoZenge AB (publ), ett ledande läkemedelsföretag som utvecklar BupiZenge™, en innovativ, icke-opioidbaserad behandling för oral smärta, publicerar i dag en rapport som beskriver möjligheten att bidra till kritiska otillfredsställda medicinska behov inom cancervård.

Läs hela