Finansiell rapportering

Finansiell rapportering
I enlighet med gällande lagstiftning och börsregler samt andra vid var tid tillämpliga regelverk eftersträvar bolaget att regelbundet tillhandahålla korrekt, tillförlitlig och aktuell finansiell information. Den finansiella informationen publiceras regelbundet i form av:
· Kvartalsrapporter (publiceras som pressreleaser)
· Årsredovisning
· Pressreleaser innehållande nyheter och väsentliga händelser som kan påverka börskursen.

Styrelsen ansvarar för att dokumentera hur kvaliteten i bolagets finansiella rapportering säkerställs samt hur bolaget kommunicerar med sin revisor. Bolaget har löpande kontakter med revisorn.