OncoZenge i korthet

OncoZenge är ett svensk läkemedelsbolag som utvecklar en ny behandling för effektiv smärtlindring hos patienter som lider av oral smärta orsakad av strålningsbehandling och kemoterapi mot cancer. Bolagets produktkandidat BupiZenge har i fas 2-patientstudier uppvisat signifikant bättre smärtlindring jämfört med dagens standardterapi.