Ledning

Stian Kildal

CEO

Beskrivning

Stian Kildal har haft ett antal ledande befattningar med ansvar för P&L, produktportfölj och affärsutveckling i en internationell miljö. Senast i rollen som VD för irländska Ammeon Ltd som såldes till Intive GmbH efter en strukturerad exit process. Tidigare roller har inkluderat ledarskap i situationer med utmanande omstruktureringar såväl som tillväxtambitioner. Stians ledarskap präglas av att anta utmaningar med en tydlig vision och strategi samt att genom att bygga team och struktur driva förändring och exekvering mot uppsatta mål. Stian Kildal äger 500.000 Teckningsoptioner & 250,000 aktier i OncoZenge, direkt och via bolag, och är oberoende i förhållande till bolaget och större ägare.

Michael Owens

CFO

Beskrivning

Michael Owens har över 20 års erfarenhet av finans med fokus på life science bolag, stora som små. Hans erfarenhet inkluderar revision hos Arthur Andersen och Auktoriserad revisor hos EY, en aktiv roll i att notera Karolinska Development samt finans och controller roller för ett flertal noterade bolag på NASDAQ First North. Tidigare roller har inkluderat affärsutveckling med avyttringar, köp, finansiering och notering av tillgångar.