Styrelse

Daniel Ehrenstråhle

Styrelseordförande

Beskrivning

Född 1974, Daniel har många års erfarenhet som executive, konsult och advisor inom flertal industrier. Gemensamt för flertalet roller är breda ansvar för strategi, transaktioner och M&A (köp och säljsida), portfolio management, governance och go-to-market i en internationell miljö. Innan sina 6 år i ledningsgruppen för globala affärsenheter på Ericsson arbetade Daniel 7 år på McKinsey, och innan det 3 år på ZS Associates i Paris med fokus på pharma. Daniel Ehrenstråhle är oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som större ägare i Bolaget. Daniel Ehrenstråhle innehar 350.000 Teckningsoptioner i OncoZenge AB

Christoph Nowak, MD, PhD, Dipl-Psych

Styrelseledamot

Beskrivning

Född 1986, Christoph Nowak är PhD i molekylär epidemiologi från Uppsala universitet, har en läkarexamen från University of Oxford (UK) och är diplomerad psykolog (Diplom-Psychologe) från Braunschweigs tekniska universitet (Tyskland). Tidigare erfarenhet inkluderar Assistant professor vid Karolinska Institutet och läkare vid Raigmore Hospital i Inverness (Skottland). Chris är författare av >60 vetenskapliga artiklar publicerade i referentgranskade tidskrifter varav över 20 som huvudförfattare. Väsentliga uppdrag i andra bolag: Chief Medical and Business Officer, Diamyd Medical AB Chief Medical Officer, Melius Pharma AB. Christoph Nowak är oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som större ägare i Bolaget. Christoph Nowak innehar 27.000 Aktier och 350.000 Teckningsoptioner i OncoZenge AB.

Niclas Holmgren

Styrelseledamot

Beskrivning

Född 1992. Niclas är entreprenör, markutvecklare, investerare, kommunpolitiker och nämndeman. Niclas Holmgren innehar 350.000 Teckningsoptioner och 1 277 023 aktier, motsvarande cirka 10,9 procent av antalet aktier och röster i OncoZenge AB (publ). Vidare innehar närstående till Niclas Holmgren 742 912 aktier, motsvarande cirka 6,3 procent av antalet aktier och röster i OncoZenge AB (publ). Niclas Holmgren är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men beroende i förhållande till större aktieägare.