Om BupiZenge®

Bupizenge® är en ny formulering av bupivakain i form av en sugtablett avsedd för smärtbehandling i mun och svalg.  Den första indikationen är smärta orsakad av oral mukosit men kliniska resultat visar också god effekt av vid behandling av andra smärtsamma orala tillstånd och procedurer i munhålan.
Fas 2 har slutförts framgångsrikt med signifikant bättre smärtlindring jämfört med nuvarande behandling.

Oral mukosit är ett omfattande och svårbehandlat medicinskt problem med allvarliga konsekvenser:

  • Orsakar inflammation och sår i mun och svalg
  • Mest smärtsamma och allvarliga biverkan av kemoterapi och strålbehandling
  • Kan orsaka avbrott i kemoterapi
  • Betydande inverkan på livskvalitet - svår smärta, svårigheter att äta, dricka, svälja och kommunicera

Det finns ingen förebyggande eller botande behandling idag. Nuvarande behandling fokuserar på smärtlindring och att hantera risk för infektioner och andra konsekvenser av mukosit.

Läs mer om våra Kliniska studier här
Läs mer om våra Publikationer här