Smärtlindring vid oral mukosit

OncoZenge utvecklar en ny behandling för effektiv smärtlindring hos patienter som lider av oral smärta orsakad av strålningsbehandling och kemoterapi mot cancer.

En allvarlig biverkan av cancerterapi

Globalt lider ca 5 miljoner människor av oral mukosit efter cancerbehandling. Oral mukosit (OM) är en inflammation i slemhinnor i mun och svalg vilket resulterar i smärtsamma sår och blåsor. OM anses vara den allvarligaste biverkan av strålbehandling och kemoterapi och är vanligt förekommande. Efter strålbehandling i huvud-halsregionen utvecklar 90% av patienterna OM och av patienterna som behandlas med kemoterapi är det ca 30% som drabbas. OM orsakar svår smärta, avbrott i cancerbehandling och ökade sjukvårdskostnader.

Kalender/Presentationer

Nästa kalenderhändelse: 2024-05-21

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2024

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2024

OM orsakar svår smärta

Oral mukosit är har betydande inverkan på cancerpatienters livskvalitet och kan innebära svår smärta, svårigheter att äta, dricka, svälja och kommunicera. OM orsakar att:

  • 62% av patienterna behöver läggas in på sjukhus*
  • 70% av patienterna behöver sondmatas*
  • 35% av patienterna måste minska dos eller avbryta sin cancerbehandling*

I kliniska studier har det visats att BupiZenge® ger en signifikant minskning av smärta i mun och svalg.

*Sonis ST, Elting LS, Keefe D, Peterson DE, Schubert M.  Perspectives on cancer therapy-induced mucosal injury.  Cancer. 2004;100(9 Suppl):1995-2025

Kliniska studier

Pressmeddelanden

2024-04-30 | Regulatoriskt pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i OncoZenge AB (publ)

2024-04-26 | Regulatoriskt pressmeddelande

OncoZenge AB publicerar årsredovisning för 2023

2024-04-26 | Pressmeddelande

OncoZenge anlitar Anna Asplind som Fas 3 Programledare

2024-04-25 | Pressmeddelande

OncoZenge publicerar rapport om BupiZenge™ och otillfredsställda medicinska behov

Historia

OncoZenge är ett svenskt läkemedelsföretag grundat 2020 genom en avknoppning från Moberg Pharma AB i samarbete med ledande kliniker från Hvidovre Hospital i Danmark.

Den ursprungliga uppfinningen gjordes under 2011 av professor Ove Andersen och hans forskargrupp som utvecklade ett nytt koncept för bättre smärtlindring hos patienter med oral mukosit. Sedan dess har ett antal kliniska fas 1 och fas 2 studier dokumenterat effekten och säkerhetsprofilen för BupiZenge®.

Mer om OncoZenge

Prenumerera på pressmeddelanden & finansiella rapporter

Ange en korrekt e-postadress

OncoZenges vision

Vår vision är att radikalt förbättra livskvaliteten för patienter med svår oral smärta, till exempel orsakad av strålbehandling eller kemoterapi av cancer.

Lär mer om huvudprojektet BupiZenge® här