Kalender

Kommande presentationer / möten

2024-05-21

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2024

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2024

2024-05-31

Årsstämma för OncoZenge 31 maj 2024

Årsstämma för OncoZenge kommer att hållas den 31 maj 2024

2024-08-27

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2024

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2024

2024-11-26

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2024

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2024

Tidigare presentationer/möten

2024-02-22

Bokslutskommuniké Januari-December 2023

Bokslutskommuniké Januari-December 2023

2023-10-31

Delårsrapport för januari – september 2023

2023-08-31

Delårsrapport för januari – juni 2023

2023-05-31

Årstämma för OncoZenge

Årsstämma för OncoZenge kommer att hållas den 31 maj 2023 klockan 13.00 på Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51 Bromma.

2023-05-16

Delårsrapport för januari – mars 2023