Partners

Potentiella partners som är intresserade av co-development och kommersialisering av Bupizenge®, vänligen kontakta VD Stian Kildal: Stian.Kildal@old.oncozenge.se