2023-09-09

Styrelsen i OncoZenge beslutar om reviderad strategi.

DEN NYA STYRELSEN I ONCOZENGE BESLUTAR OM REVIDERAD STRATEGI MED SYFTE ATT MAXIMERA AKTIEÄGARVÄRDE OCH ATT BUPIZENGE® NÅR PATIENTERNA 

En extra bolagsstämma den 8:e september beslutade om ny styrelse i OncoZenge AB. Daniel Ehrenstråhle röstades in som ny ordförande med Niclas Holmgren och Christoph Nowak som ordinarie ledamöter. Den nya styrelsen har beslutat om en reviderad strategi med syfte att undersöka vägar till marknaden för BupiZenge® och därmed realisera den kommersiella potentialen i bolaget och preparatet. 

Huvudpunkterna i den reviderade strategiska planen är: 

 • Förstärka det långsiktiga bolagsvärdet genom att tydligare lyfta fram potentialen för behandling av oral smärta med BupiZenge®; “Potential to be the leading treatment for oral pain.” 
    

 • Patentstrategin ses över med syfte att identifiera möjligheter att ytterligare styrka det långsiktiga värdet av vår produkt. 
    

 • Arbetet med att söka licenstagare och strategiska samarbetspartners för vidare utveckling intensifieras. 
    

 • Arbetet för en eventuell försäljning av läkemedelskandidaten intensifieras. 
    

Denna reviderade strategi skall ses i ljus av den plan som kommunicerades den 2:a augusti av den då sittande styrelsen att i första hand söka ett omvänt förvärv eller frivillig likvidering av bolaget med utdelning till aktieägarna. 

Obeaktat ovan, skall möjligheter för gynnsam finansiering utredas och dörren hållas öppen för strategiska investerare eller ett omvänt förvärv om strategiska utvecklingspartners inte ser tillräckligt stort värde i projektet. 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION 
Daniel Ehrenstråhle, Styrelseordförande, e-mail: daniel.ehrenstrahle@oncozenge.se

Christoph Nowak, Styrelseledamot, christoph.nowak@oncozenge.se

Niclas Holmgren, Styrelseledamot, telefon 0704 22 53 84, e-mail: niclas.holmgren@oncozenge.se

Certified Adviser 
OncoZenges Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, 
Box 7405, 103 91 Stockholm, telefon: 08-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.  

Om denna information 
OncoZenge offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande den 9 september 2023 klockan 13:30 CEST genom kontaktpersonerna ovan.  

Om OncoZenge 
OncoZenge är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar en ny behandling för smärtlindring hos patienter som lider av oral smärta orsakad av oral mukosit. Bolagets produktkandidat BupiZenge® har i fas 2-patientstudier uppvisat signifikant bättre smärtlindring jämfört med dagens standardterapi. OncoZenge har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (OMX: ONCOZ).