2021-11-22

Paul de Potocki ny VD för OncoZenge

Styrelsen i OncoZenge AB (OMX: ONCOZ) har utsett Paul de Potocki som ny VD för OncoZenge med tillträde 22 november 2021. Paul förstärker teamet med sin mångåriga kommersialiserings- och affärsutvecklingserfarenhet samtidigt som avgående VD Pirkko Tamsen fortsätter att arbeta operativt i bolaget på deltid, bland annat med planering av den kommande registreringsgrundande fas-3 studien i Europa.  

Paul de Potocki har mer än 25 års erfarenhet från internationellt företagsledarskap, kommersialisering, affärsutveckling och finansiell förvaltning i både publika och privata bolag inom life science. Han har tjänstgjort som VD och koncernchef för Diagenic och Aerocrine, samt som Global Vice President Commercial Operations i Biovitrum, FreseniusKabi och Pharmacia & Upjohn. Paul arbetar idag som styrelseordförande för Asarina Pharma och som styrelseledamot i Palette Life Sciences. Han har en MSc från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och en MBA från London School of Economics.

”Vi hälsar Paul de Potocki varmt välkommen till OncoZenge som ny VD. Paul bidrar till teamet med värdefull erfarenhet och dokumenterad förmåga att framgångsrikt leda och utveckla life science bolag. Jag vill också tacka Pirkko Tamsen som på ett mycket förtjänstfullt sätt har lett bolaget i den inledande fasen. Det är glädjande att Pirkko med sin djupa kompetens fortsätter bidra till bolagets utveckling” säger Anna Ljung, styrelseordförande för OncoZenge AB.

Certified Adviser
OncoZenges Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

Om OncoZenge, www.oncozenge.se
OncoZenge AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag grundat 2020 som har knoppats av från Moberg Pharma AB. Bolaget samarbetar med ledande kliniker från Hvidovre Hospital i Danmark. OncoZenge utvecklar bättre produkter för stödjande vård av cancerpatienter. Förberedelser pågår för fas 3 av BupiZenge®, efter ledande fas 2-data för lokal smärtlindring hos patienter med oral mukosit. OncoZenge har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (OMX: ONCOZ).

För mer information, vänligen kontakta:
Paul de Potocki, VD OncoZenge, telefon: 0706 69 96 18, e-mail: paul.de.potocki@oncozenge.se

Anna Ljung, Styrelseordförande OncoZenge, telefon: 0707 66 60 30, e-mail: anna.ljung@oncozenge.se

Om denna information
OncoZenge offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande den 22 november 2021 klockan 08:00 CET genom kontaktpersonen ovan.

Ladda ned PDF