2024-03-11

OncoZenge utforskar strategiska alternativ för BupiZenge™ i Kina

STOCKHOLM, SVERIGE – 11 mars 2024 – OncoZenge AB (publ), ett ledande läkemedelsföretag som utvecklar BupiZenge™, en innovativ, icke-opioidbaserad behandling för oral smärta, meddelar idag att Eurosin Capital AB har anlitats som rådgivare för att utforska strategiska alternativ för introduktion av BupiZenge™ i Kina.

"Den kinesiska marknaden utgör en betydande möjlighet för BupiZenge. Mer än 4 miljoner människor diagnostiseras med cancer i Kina varje år. Med den vanligtvis höga förekomsten av oral mukosit under cancerbehandlingar finns det ett tydligt behov för säker och effektiv, lokal, icke-opioid smärtlindring. Kina är en särskilt viktig marknad med tanke på den mycket restriktiva användningen av opioidbaserade behandlingar för smärtlindring", säger Daniel Ehrenstråhle, styrelseordförande i OncoZenge. "Våra pågående ansträngningar på andra marknader, såsom Europa, påverkas inte av detta tillägg till vår strategi och kommer att fortsätta enligt vår tidigare kommunikation."

Initiativet att söka en strategisk partner för en transaktion i Kina kommer efter den senaste inlämningen av ett nytt patent som öppnar för nya licenserings- och partnerskap, globalt. När det godkänns ger patentet utökat stöd för de senaste formuleringarna av BupiZenge™ och ytterligare stöd till OncoZenge-partners och licenstagare fram till 2045.

Eurosin Capital är ett ledande företag inom företagsfinansiering och rådgivning, specialiserat på partnerskap, fusioner och förvärv samt investeringar mellan Norden och Asien, med fokus på Kina. "Vi är mycket positiva till att arbeta med OncoZenge för att säkra rätt partner för att påskynda introduktionen av BupiZenge i Kina", säger Harry Li, VD för Eurosin Capital. "Vi har redan validerat patientbehovet för denna läkemedelskandidat med några av Kinas största och ledande cancersjukhus, och vi har identifierat flera intresserade parter för ett potentiellt samarbete. Vi ser fram emot att hjälpa OncoZenge med denna möjlighet att kommersialisera sin innovation på den kinesiska marknaden."

OncoZenge förutser att ett potentiellt samarbete med en kinesisk part kan ta sig flera former, inklusive men inte begränsat till:

  • Avyttring av rättigheterna för den kinesiska marknaden; en ren försäljning av rättigheter att utveckla och kommersialisera BupiZenge™ i Kina.
  • Joint venture-investering med en strategisk investerare eller lokalt läkemedelsföretag för att genomföra en klinisk fas 3-studie designad för godkännande i Kina.
  • Ett traditionellt licensavtal, t.ex. ett partnerskap med ett kinesiskt läkemedelsföretag som licensierar BupiZenge™ för marknadsexklusivitet, med förskottsbetalningar och milstolpesersättningar.

"OncoZenge är glada att kunna meddela detta viktiga steget framåt i vår ambition att ta BupiZenge till patienter i Kina som lider av cancerbehandlingsrelaterad smärta. Att säkra utökat patentskydd stärker vår position, och vårt partnerskap med Eurosin Capital ger värdefull expertis för att navigera den kinesiska marknaden. Detta samarbete kommer att påskynda BupiZenges väg till marknaden i Kina, vilket erbjuder förbättrade smärthanteringsalternativ till en stor patientpopulation samtidigt som det har potentialen generera kommersiella fördelar för OncoZenge på kort sikt." – Stian Kildal, VD för OncoZenge

BupiZenge™ – Potential to be the leading treatment for oral pain.

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Stian Kildal, VD, mobil: +46 76 115 3797, e-post: stian.kildal@oncozenge.se
Daniel Ehrenstråhle, Ordförande, mobil: +46 72 724 2069, e-post: daniel.ehrenstrahle@oncozenge.se

Certified Adviser
OncoZenges Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

OncoZenge AB
Gustavslundsvägen 34, 167 51 Stockholm, Sverige

Om OncoZenge
OncoZenge utvecklar en ny, effektiv, säker och vältolererad behandling för oral smärta under tillstånd där de nuvarande tillgängliga behandlingsalternativen antingen inte uppnår tillräcklig smärtlindring eller är förknippade med betydande biverkningar. BupiZenge™ är en ny oral sugtablettformulering av bupivakain, ett bedövningsmedel med årtionden av klinisk erfarenhet. OncoZenges huvudindikation är oral smärta på grund av ett inflammatoriskt tillstånd som kallas oral mukosit som drabbar miljontals patienter som får cancerbehandling. Oral mukosit orsakar fysiskt och psykiskt lidande med ett stort medicinskt behov för ett effektivt, opioid-sparande behandlingsalternativ. BupiZenge™ har visat betydligt bättre smärtlindring jämfört med standardvård i denna indikation i en fas 2-studie. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (OMX: ONCOZ).
 
Om Eurosin Capital
Eurosin Capital är rådgivare inom företagsfinansiering med fokus på gränsöverskridande transaktioner i Norden och Asien, med särskilt fokus på Kina. Vi arbetar med både samarbeten/joint ventures och ägarförändringar såsom fusioner & förvärv och privata placeringar.

Eurosin Capitals företagsymbol består av en stor triangel gjord av två trianglar, som representerar österländska och västerländska värderingar, som överlappar varandra. Cirkeln i mitten är en soluppgång. Detta är en metafor för det värde som skapas genom att kombinera styrkan i både västerländsk och österländsk kunskap och uppfinningsrikedom för att sammanföra två dimensioner till ett enhetligt koncept som leder till framgångsrika affärsresultat för våra kunder och partners.

Läs mer på: http://www.eurosin.se

Kontakter:
Harry Li Bai, VD, mobil +46 73 201 9544, e-post: harry.li@eurosin.se
Qun Gu, Managing Director, mobil Sverige: +46 76 811 8508, Kina: +1 39 1633 1785, e-post: qun.gu@eurosin.se