2023-10-09

OncoZenge tillsätter Michael Owens som ny CFO

OncoZenge AB, ett företag som utvecklar läkemedelskandidaten BupiZenge® mot oral smärta, meddelar idag att Michael Owens har utsetts till ny CFO. Michael kommer att tillträda sin nya roll den 12:e oktober 2023.

OncoZenge AB meddelar idag att Michael Owens har utsetts till ny CFO. Tillsättningen skall ses i ljus av OncoZenges historia som avknoppning från Moberg Pharma. Sedan avknoppningen har OncoZenge nyttjat en delad finansfunktion med Moberg Pharma. OncoZenges nuvarande CFO Mark Beveridge kommer med detta fokusera 100% på sin roll som Vice President Finance på Moberg Pharma. “Mark har spelat en instrumentell roll i förberedelserna för avknoppningen och den påföljande noteringen av OncoZenge på NASDAQ First North. Nu tar vi det nästa logiska steget genom att upprätta en dedikerad CFO och finansfunktion hos OncoZenge. Jag vill med detta rikta ett stort tack till Mark”, säger Stian Kildal, VD.

“Det har varit givande att vara en del av OncoZenge-resan. Jag kommer fortsätta följa bolaget med intresse, och önskar som aktieägare det nya teamet stort lycka till”, säger Mark Beveridge.

Michael Owens har över 20 års erfarenhet av finans med fokus på life science bolag, stora som små. Hans erfarenhet inkluderar revision hos Arthur Andersen och Auktoriserad revisor hos EY, en aktiv roll i att notera Karolinska Development samt finans och controller roller för ett flertal noterade bolag på NASDAQ First North. Tidigare roller har inkluderat affärsutveckling med avyttringar, köp, finansiering och notering av tillgångar.

”Vi är mycket glada över att välkomna Michael Owens till OncoZenge som vår nya CFO”, fortsätter Stian. ”Han har en gedigen erfarenhet från läkemedelsbranschen, och hans breda kommersiella erfarenhet kommer spela en nyckelroll när vi nu genomför OncoZenges reviderade strategi för att ta BupiZenge® till marknaden.”

”BupiZenge® möter ett stort patientbehov, och jag ser fram emot att samarbeta med OncoZenge teamet på resan vidare”, säger Michael.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stian Kildal, VD, e-mail: stian.kildal@oncozenge.se

Daniel Ehrenstråhle, Styrelseordförande, e-mail: daniel.ehrenstrahle@oncozenge.se

Certified Adviser

OncoZenges Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB,
Box 7405, 103 91 Stockholm, telefon: 08-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

Om OncoZenge

OncoZenge är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar en ny behandling för smärtlindring hos patienter som lider av oral smärta orsakad av oral mukosit. Bolagets produktkandidat BupiZenge® har i fas 2-patientstudier uppvisat signifikant bättre smärtlindring jämfört med dagens standardterapi. OncoZenge har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (OMX: ONCOZ).