2023-10-06

OncoZenge tidigarelägger publicering av delårsrapport för januari-september 2023

OncoZenge har beslutat att tidigarelägga sin rapport avseende tredje kvartalet till tisdag 31 oktober 2023 istället för tisdagen den 14 november som tidigare kommunicerats.

Anledningen till datumändringen är att bolaget bedömer att arbetet med delårsrapporten beräknas bli klart tidigare än planerat.

Certified Adviser
OncoZenges Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB,
Box 7405, 103 91 Stockholm, telefon: 08-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

Om OncoZenge
OncoZenge är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar en ny behandling för smärtlindring hos patienter som lider av oral smärta orsakad av oral mukosit. Bolagets produktkandidat BupiZenge® har i fas 2-patientstudier uppvisat signifikant bättre smärtlindring jämfört med dagens standardterapi. OncoZenge har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (OMX: ONCOZ).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mark Beveridge, CFO
mark.beveridge@oncozenge.se

Stian Kildal, VD
stian.kildal@oncozenge.se