2024-04-04

OncoZenge erhåller positiva stabilitetsdata för BupiZenge™

Stockholm, Sverige – 4 april 2024 – OncoZenge AB (publ), ett ledande läkemedelsföretag som utvecklar BupiZenge™, en innovativ, icke-opioidbaserad behandling för oral smärta, meddelar idag att pågående stabilitetsstudier för den reviderade formuleringen av BupiZenge™ visar positiva resultat.

Stabilitetsstudier av BupiZenge™ fortgår i enlighet med tidigare kommunikation från bolaget. De data som nu erhållits visar 3 månaders positiva resultat inom önskade gränsvärden för utvecklingen av den senaste formuleringen. Dessa data kompletterar tidigare data och analyser, och bekräftar återigen den flexibilitet OncoZenge nu har i att ta BupiZenge™ till nästa kliniska studie och mot marknaden med olika förpackningsalternativ.

”Det är glädjande at vi i dag kan bekräfta att vi fortsätter erhålla positiva stabilitetsdata för BupiZenge”, säger Stian Kildal, VD för OncoZenge. ”Det bekräftar kompetensen, metoderna och erfarenheten teamet nu besitter att på olika sätt skapa stabila produktformuleringar med bupivakain i kombination med olika förpackningsalternativ. Förutom vår beredskap att ta BupiZenge in i ett fas 3-program för Europa, är dessa insikter värdefulla även för framtida möjligheter skapa produktvarianter för andra indikationer och doseringar, eller för andra framtida pipeline-kandidater med bupivakain.”
 
BupiZenge™ – Potential to be the leading treatment for oral pain.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stian Kildal, VD, mobil: +46 76 115 3797, e-post: stian.kildal@oncozenge.se

Certified Adviser
OncoZenges Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

OncoZenge AB
Gustavslundsvägen 34, 167 51 Stockholm, Sverige
 
Om OncoZenge
OncoZenge utvecklar en ny, effektiv, säker och vältolererad behandling för oral smärta under tillstånd där de nuvarande tillgängliga behandlingsalternativen antingen inte uppnår tillräcklig smärtlindring eller är förknippade med betydande biverkningar. BupiZenge™ är en ny oral sugtablettformulering av bupivakain, ett bedövningsmedel med årtionden av klinisk erfarenhet. OncoZenges huvudindikation är oral smärta på grund av ett inflammatoriskt tillstånd som kallas oral mukosit som drabbar miljontals patienter som får cancerbehandling. Oral mukosit orsakar fysiskt och psykiskt lidande med ett stort medicinskt behov för ett effektivt, opioid-sparande behandlingsalternativ. BupiZenge™ har visat betydligt bättre smärtlindring jämfört med standardvård i denna indikation i en fas 2-studie. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (OMX: ONCOZ).