2024-04-26

OncoZenge anlitar Anna Asplind som Fas 3 Programledare

Stockholm, Sweden – April 26 2024 – OncoZenge AB (publ), ett ledande läkemedelsföretag som utvecklar BupiZenge™, en innovativ, icke-opioidbaserad behandling för oral smärta, meddelar idag att Anna Asplind anlitas som Fas 3 Programledare.

Som tidigare kommunicerats är strategin och fokus för OncoZenge att planera för ett pivotalt fas 3-program för europeiskt marknadsgodkännande av BupiZenge™, tillsammans med en partner. Företaget utvärderar fortfarande de bästa partneralternativen och projektplanerna, men gläds över att kunna bekräfta att Anna Asplind nu anlitats som programledare för fas 3 projektet till stöd för OncoZenges roll som sponsor för projektet.

Anna Asplind har mer än 20 års erfarenhet av att leda tvärfunktionella, nationella och internationella projektteam inom läkemedelsindustrin från fas I till fas IV. Anna började sin karriär som legitimerad sjuksköterska, följt av mer än 10 år i olika roller som klinisk prövningsledare och projektledare, inom olika terapiområden på AstraZeneca, med mer än 10 års erfarenhet av att leda kliniska projekt på ett antal kontraktsforskningsorganisationer därefter.

OncoZenge samarbetar med PharmaRelations för att etablera en flexibel sponsor oversight funktion. Med detta anslutar Anna till den initiala kärntruppen tillsammans med Åsa Nilsson (Clinical Research Manager) och Mihai-Andrei Florescu (Quality Assurance/GxP) i sin roll som Fas 3 Programledare.

"Vi är glada att välkomna Anna till OncoZenge", säger Stian Kildal, VD för OncoZenge. "Anna kommer bidra starkt med sin erfarenhet och senioritet för att säkerställa att OncoZenge effektivt kan slutföra scope, planer och förberedelser för myndighetsgodkännandet för att inleda vårt pivotala fas 3-projekt, tillsammans med en partner. Med denna tillsättning har vi identifierat kärngruppen för vår sponsor oversight funktion och därmed säkrat kapacitet och beredskap för att starta programmet, i väntan på vårt beslut om strategisk partner", avslutar Stian.
 

BupiZenge™ – Potential to be the leading treatment for oral pain.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stian Kildal, VD, mobil: +46 76 115 3797, e-post: stian.kildal@oncozenge.se
 


Certified Adviser
OncoZenges Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

OncoZenge AB
Gustavslundsvägen 34, 167 51 Stockholm, Sverige

Om OncoZenge
OncoZenge utvecklar en ny, effektiv, säker och vältolererad behandling för oral smärta under tillstånd där de nuvarande tillgängliga behandlingsalternativen antingen inte uppnår tillräcklig smärtlindring eller är förknippade med betydande biverkningar. BupiZenge™ är en ny oral sugtablettformulering av bupivakain, ett bedövningsmedel med årtionden av klinisk erfarenhet. OncoZenges huvudindikation är oral smärta på grund av ett inflammatoriskt tillstånd som kallas oral mukosit som drabbar miljontals patienter som får cancerbehandling. Oral mukosit orsakar fysiskt och psykiskt lidande med ett stort medicinskt behov för ett effektivt, opioid-sparande behandlingsalternativ. BupiZenge™ har visat betydligt bättre smärtlindring jämfört med standardvård i denna indikation i en fas 2-studie.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (OMX: ONCOZ).