Årsstämma för OncoZenge kommer att hållas den 31 maj 2024